Værd at vide

Vigtig info

Klippekort systemet

Reglerne om klippekort trådte i kraft 1. september 2005. Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvad får jeg klip for?

Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til. Dvs. almindelig personbil, bus, lastbil, motorcykel, registreringspligtig knallert, traktor samt motorredskab.

Du får et klip, hvis du

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne om vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinier ved overhaling
 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet
 • Overhaler ved et fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Ikke sørger for at, passager ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel

Alkohol straffe

Hvad siger Færdselsloven?

Al kørsel med sprit i blodet kaldes lovmæssigt for spirituskørsel. Promillegrænsen er 0,5 promille.

Spirituskørsel i motorkøretøj

Du kan blive dømt for spirituskørsel, selvom du har under 0,5 promille. Det sker, hvis du ikke kan føre køretøjet på betryggende vis.

Cyklister og fodgængere

Der gælder ikke samme faste promillegrænser for cyklister og ryttere eller førere af hestekøretøjer. Men du må ikke færdes i trafikken, hvis du kører uforsvarligt påvirket af alkohol. Der findes ingen særlige regler for alkoholpævirkede fodgængere.

Straf for spirituskørsel

Den 1. september 2005 blev straffen for spirituskørsel væsentlig strengere end tidligere. Kørekortet bliver altid frakendt (enten betinget eller ubetinget), bøderne er steget. Alle skal gennemføre et kursus i Alkohol og Trafik.

1. gang, du kører spirituskørsel får du

 • Frakendt kørekortet
  0,51-1,2 promille: betinget frakendelse/ny bilist: kørsels forbud
  over 1,2 promille: ubetinget frakendelse i min. 3 år
 • En bøde
  0,51 – 2,0 promille: Bøde = din netto månedsløn x din promille
  Over 2,0 promille: 20 dages betinget fængsel og bøde på en møneds nettoløn
 • Alkohol- og Trafikkursus
  Du skal gennemføre et obligatorisk kursus i Alkohol/narko & Trafik (ANT-kursus) for egen regning.
  Kurset varer 4 x 3 timer og koster pt. 3200,00 kr.

Betinget fængsel betyder, at du ikke kommer i fængsel.

På betingelse af, at du gennemfører samfundstjeneste eller går i alkoholistbehandling.

2. gang du kører spirituskørsel, får du

 • Fængselsstraf
  0,5-2,0 promille: betinget fængsel i min. 10 dage*
  over 2,0 promille: betinget fængsel i 30 dage*
 • Frakendt kørekortet ubetinget
  0,51-1,2 promille: ubetinget frakendelse i 3 år
  over 1,2 promille: ubetinget frakendelse i 5 år
 • En bøde
  Bøde = en måneds nettoløn
 • Alkohol- narko og Trafikkursus
  Du skal gennemføre et obligatorisk kursus i Alkohol / narko og Trafik (AnT-kursus) for egen regning.
  Kurset varer 4 x 3 timer, og koster pt. 3200,00 kr.
  Fik du første gang betinget fængsel, får du 2. gang ubetinget fængsel i min. 20 dage.

3. gang du kører spirituskørsel får du

 • Fængselsstraf
  0,5-1,20 promille: ubetinget fængsel i min. 20 dage
  0ver 2,0 promille: Ubetinget fængsel i min. 40 dage
 • En bøde
  Bøde= En netto månedsløn x promillen
 • Frakendt kørekortet ubetinget
  0,51-1,2 promille: ubetinget frakendelse i 5 år
  0ver 1,2 promille: ubetinget frakendelse i 10 år
 • Alkohol- og Trafikkursus /eller ANT = alkohol/narko trafikkursus
  Du skal gennemføre et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) for egen regning.
  Kurset varer 4 x 3 timer og koster pt. 3200,00 kr.
  Bliver du taget 3 gange inden for 3 år med en promille på mere end 1,21, bliver din bil konfiskeret og overgår til statens ejendom.

Kører du spritkørsel mere end tre gange, er straffen endnu strengere.
Kører du f.eks. spritkørsel for 4. gang får du 30 dages betinget fængsel.
Hvis din promille er mellem 0,51 og 2,0, og 50 dages betinget fængsel hvis din promille er over 2,0.
Herudover får du en bøde, ubetinget frakendt dit kørekort i 10 år.
Du skal også gennemføre et Alkohol og Trafikkursus.

Der er ikke længere mulighed for at få sit kørekort tilbage før frakendelsestiden udløber.
Også selvom man f.eks. vælger at gå i alkoholistbehandling.
Det betyder, at der ikke længere er nogen, der kan få kørekortet tilbage før andre, når det er blevet frakendt.

Det vil fremover være muligt at underrette arbejdsgiveren.
Dette kan man øre, hvis en person gentagne gange kører spritkørsel i frakendelsestiden.
Den mulighed vil gøre sig gældende i forbindelse med erhverv, hvor det at køre bil er en væsentlig del af arbejdet